Ugdymas

Nuoseklus ugdymas, apimantis skirtingų ugdymo pakopų integraciją nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo.

Kompleksinė pagalba iškilus mokymosi problemoms (logopedo, psichologo konsultacijos, ugdymo specialistų pagalba).

Bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universiteto akademine bendruomene.

Kompleksinis įvairių gebėjimų (meninių, technologinių, loginių-matematinių, fizinių ir kt.) ir kompetencijų ugdymas.

Į ikimokyklinio ugdymo veiklas natūraliai integruotos profesionalių muzikos, dailės, logopedo ir kt. pedagogų veiklos.

Emocinio ugdymo programa vykdoma remiantis „Kimochi“ sistema.

Vaikystė – pats svarbiausias asmenybės formavimosi etapas, lemiantis visą gyvenimą.
Tarptautine praktika ir mūsų patirtimi paremta ugdymo programa formuoja pamatus tolimesnei brandžios asmenybės raidai.

Ugdymo metodikos etapai:
1. Vaiko adaptacija ir elgesio stebėjimas.
2. Stipriųjų pusių, pomėgių, polinkių pažinimas.
3. Ugdymo metodų pritaikymas vaikui.
4. Ugdymo metodų korekcija.
5. Grįžtamasis ryšys tėvams.

Profesionaliai ugdydami kiekvieno vaiko stipriąsias savybes, padedame jam tapti laimingu žmogumi.

Kiekvienas vaikas turi skirtingą prigimtį, kitokius gebėjimus, polinkius bei bendravimo būdą. Šiuos individualius išskirtinumus mes pamatome per atidų visų mažųjų stebėjimą, o vaiko įpročius, gyvenimo ritmą, charakterio savybes parenkame ir pritaikome jam geriausiai tinkančius ugdymo metodus. Taip nežlugdome, neformuojame, o skatiname vaiko natūralų smalsumą, žingeidumą, aplinkos tyrinėjimą ir aktyvią veiklą kitų vaikų kolektyve. Toks kelias veda prie mūsų filosofijos esmės: padedame vaikui tapti laimingu žmogumi.

Registruotis susitikimui

Laukiame vaikų nuo
1,5 metų amžiaus

Registruotis

x