Aplinka

Ugdymas vyksta jaukiose pagal vaikų amžių pritaikytose darželio grupėse.

Darželis turi saugią lauko žaidimo erdvę, neprieinamą pašaliniams, o esant poreikiui veiklos vyksta ir saugiose, ugdymui pritaikytose mokyklos lauko erdvėse.

Darželis naudojasi bendromis mokyklos erdvėmis.

Esant poreikiui ir pagal vaikų amžių naudojame išmaniąsias technologijas: kompiuterius, planšetinius kompiuterius, vaizdo projektorius, išmaniąsias grindis ir pan.

Ikimokyklinio ugdymo grupėje kartu dirba du pedagogai, dalį užsiėmimų veda mokytojai dalykininkai.

Vaikų laboratorija: vaikai skatinami domėtis mokslu, lavinti technologines, inžinerijos, skaitymo, mėnų ir matematinius gebėjimus STREAM laboratorijoje.

Adaptacija

  • Darželyje laikomės penkių dienų adaptacijos sistemos.
  • Per pirmąsias adaptacines dienas vaikai darželyje būna kartu su vienu iš tėvų.
  • Adaptacinio laikotarpio trukmė ir jo specifika yra taikoma kiekvienam vaikui individualiai, visa tai derinant ir iš anksto aptariant kartu su šeima.
  • Adaptaciniu laikotarpiu nuolatos/intensyviai informuojame šeimą apie vaiko savijautą darželyje.
  • KinderVibe teikiame išsamią informaciją apie ugdymo turinį, veiklas grupėje, vaiko miegą, valgymą ir kt. informaciją.
  • Esant poreikiui dėl adaptacijos iššūkių konsultacijas teikia darželio psichologas.

Registruotis susitikimui

Laukiame vaikų nuo
1,5 metų amžiaus

Registruotis

x